Ik bin benijd! fan 20 april 2017 18:45

Jorn is yn de tsjerke fan Terbant. Hjir spilet Nootstroom wurk fan Mozart. Harren doel is om op in aardige manier Friezen kennis meitsje litte mei klassike muzyk. Lydia kriget útlis oer de stinzeplant fan kenner Ydsen Kooistra fan it Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Lydia besiket de plantsjes sa moai mooglik te fotografearjen.

Ik bin benijd! 2017

Ik bin benijd!

Seis Friezen geane op 'en paad nei museums en eveneminten om Fryske keunst en kultuer te ûntdekken. It is hieltyd wer in ferrassing wêr't de panelleden hinne geane. Alle tongersdeis om 18.45 oere.
(advertinsje)