Ik bin benijd! fan 2 maart 2017 18:45

Trouamtner Lidwien bringt in besite oan it Ruurd Wiersma Hûs yn Burdaard. It lytse húske is fan ûnder oant boppe beskildere troch âld-molkfarder Ruurd Wiersma. Sels syn klompen binne beskildere.

Hendrik Boonstra, better bekend as Reade Rikus fan Jitiizer, dûkt yn it ferline by Tresoar. Syn foarâlden blieken like honkfêst as hysels. En wat die Rembrandt yn Fryslân?

Ik bin benijd! 2017

Ik bin benijd!

Seis Friezen geane op 'en paad nei museums en eveneminten om Fryske keunst en kultuer te ûntdekken. It is hieltyd wer in ferrassing wêr't de panelleden hinne geane. Alle tongersdeis om 18.45 oere.
(advertinsje)