IepenUP Live fan 7 oktober 2020 20:01

Arno Brok is al 4 jier, 1 moanne en 6 dagen kommissaris fan de Kening yn Fryslân, mar fan weromsjen is gjin sprake. Brok hat in fyzje oer it Fryslân fan de takomst, oer hoe't boargers mear ynspraak hawwe moatte en de ferskate oerheden yn ús provinsje better gearwurkje kinne. Mar wat betsjut dat eins, hoe sjocht dat der yn de praktyk út, en wêrom soe it no wol slagje? Politisy en bestjoerders besykje ommers al jierren de kleau nei de boarger lytser te meitsjen, faak sûnder in protte sukses.

IepenUP Live

It online diskusjeprogramma dat alle woansdeis fan 20.00 oere ôf te sjen is op Omropfryslan.nl en de Facebookside fan Omrop Fryslân. Alle wiken stiet der wer in oar mienskiplik tema sintraal dêr't elkenien oer meiprate kin yn poppoadium Neushoorn yn Ljouwert.
(Advertinsje)