IepenUP fan 20 febrewaris 2019 20:01

Wêrom is der safolle oandacht foar min nijs? Rampen, dingen dy't mis geane, ûngelokken, oarloch en geweld?

Der barre dochs ek goede dingen? Wêrom sjogge en lêze we dêr neat oer? Met dat idee skreaunen Karin Sitalsing en Franka Hummels it boek: En Dan Nu Het Goede Nieuws. De auteurs binne by IepenUP Live en prate mei trije persoanen út har boek oer it geweldich goede nijs en de moaie dingen dy't se dogge.

Dêrneist is Jan Slagter fan Omroep Max te gast, hy giet yn diskusje mei Rennie Rijpma dy't yn de haadredaksje sit fan it Algemeen Dagblad. Beide kieze wêr't har redakteuren oer skriuwe of wêr't se hinne geane. Hoe komme se ta dy kar en wat seit dat oer har wrâldbyld?
En mei Wout Gerstel fan earder GPTV sil praat wurde oer hoe't it wie om in tv-stjoerder te runnen dy't foaral 'goed nijs' brocht en hoe't er oansjocht tsjin de sjoernalistyk.

IepenUP Live

It online diskusjeprogramma dat alle woansdeis fan 20.00 oere ôf te sjen is op Omropfryslan.nl en de Facebookside fan Omrop Fryslân. Alle wiken stiet der wer in oar mienskiplik tema sintraal dêr't elkenien oer meiprate kin yn poppoadium Neushoorn yn Ljouwert.
(advertinsje)