Hynstekeuring showjûn fan 9 jannewaris 2015

De showjûn fan de Hynstekeuring 2015. Mei ûnder oaren: in kür op muzyk ûnder begelieding fan pianist Wibi Soerjadi, Joey - it hynder út de musical War Horse, de tsienjierrige Erica Matherly út Amearika en fansels... Fryske hynders.

The shownight of the Stallion Inspection 2015. With among others: a freestyle to music accompanied by the Dutch piano player Wibi Soerjadi, Joey – the horse from the musical War Horse, ten-year old Erica Matherly from the U.S.A. and of course… Friesian horses.

Omroplive.nl

Omroplive.nl is it temakanaal fan Omrop Fryslân op ynternet. Op www.omroplive.nl kinne je altiten live nei Omrop Fryslân tv sjen. Dêrnjonken biede wy op dit temakanaal ek geregeld oare saken oan.
(Advertinsje)