Gewest Fryslân fan 9 maaie 2013

Yn 1946 waard de RON oprjochte, de Regionale Omroep Noord. Letter kamen Gelderlân en Oerisel derby, doe wie it de RONO, ‘Oost’ wie de taheakking. Dy fierde yn 1971 it 25-jierrich bestean.
De regionaal ynstelde mannen fan ‘Van Gewest tot Gewest’ giene fansels ris te sjen hoe't dy radioprogramma's makke waarden. Jo sjogge fan it Fryske part ûnder oaren Heinze Bakker, Klaas Wielinga en Jetske Zijlstra, en ek noch sosjolooch en ûndersiker Liuwe Pietersen fan Ljouwert.

Gewest Fryslân, om 17:00 oere en dêrnei fan 18:30 oere ôf alle oeren op Omrop Fryslân Televyzje.

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen. It programma wurdt sneons útstjoerd fan 17.00 oere ôf. Hjir nei alle oeren te sjen nei Fryslân Hjoed.
(advertinsje)