Gewest Fryslân fan 9 juny 2018 17:00

De keunstrjochting De Stijl fan Theo van Doesburg hat in boaiem yn Drachten. No, mar ek yn 1988, doe't de Torenstraat Mondriaan-eftich opskildere waard en Van Gewest tot Gewest dat registrearre.

Hotze Schuil komt yn aksje yn de reportaazje út 1984 oer it 'lanenkaatsen' yn Harns. Net mear as wat gesellichheid. Hotze keatst ek efkes mei. Op sandalen.

En Frits Spies makke yn Fryslân tige kreative, mar wol allegear yngewikkelde tsjerklike kearsen. Hy waard der sels suver tsjerklik fan. In reportaazje út 197

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(Advertinsje)