Gewest Fryslân fan 8 septimber 2018 17:00

De Stichting Gagelvenne út de Stellingwerven bemuoide him yn 2001 mei natuerfreonlik feehâlden. Van Gewest tot Gewest folge dat en kaam sadwaande op besite by boer Tjerk Hof. Ien fan de boeren fan Gagelvenne. In mânske reportaazje waard it.

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(Advertinsje)