Gewest Fryslân fan 7 oktober 2012

Hjoed yn Gewest Fryslân omtinken foar it popfestival yn Riis yn 1970. It soe in soarte Woodstock wurde, mar dit bleau leaf. En fierder gie Johan van der Zee yn 1968 nei de folkshegeskoalle Skylgeralân op Skylge en waard dêr foar it earst konfronteare mei immen dy't beslist Frysk prate woe. Hoe loste Van gewest dat op?

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(Advertinsje)