Gewest Fryslân fan 4 july 2020 17:00

In moaie reportaazje fan goed 20 minuten oer it doarp De Westereen yn 1971. De Westereenders fertelle oer de foaroardielen fan oare minsken oer de Westereenders: it soene messestekkers wêze. Nee, seine se, we binne gjin kriminelen. De reportaazje soarge foar in soad opskuor, de oerheden fûnen dat Johan van der Zee tefolle nei it ferline sjoen hie, te min nei de takomst.

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(Advertinsje)