Gewest Fryslân fan 21 febrewaris 2013

Opskuor yn Fryslân

Opskuor yn Fryslân yn 1991. It Heare-akkoart moast oplevere wurde en dêrom ferdwûnen de suvelskoallen út Boalsert. Mar Boalsert wie it dêr noch net mei iens, en seach dat de steaten yndertiid wol it Heare-akkoart akkordearre hiene, mar no ynienen efter Boalsert stienen, tsjin it akkoart yn. In reportaazje ‘Van Gewest tot Gewest’ út 1991.

Gewest Fryslân sjocht ek efkes werom nei in moaie bydrage oer de rotanyndustry yn Noardwâlde, hoe meitsje je fan in gewoane saak in bysûnder ûnderwerp?

Gewest Fryslân, om 17:00 oere en dêrnei fan 18:30 oere ôf alle oeren op Omrop Fryslân Televyzje.

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(advertinsje)