Gewest Fryslân fan 14 april 2018 17:00

Yn 1988 kaam der in Domela Nieuwenhuis útstalling yn it museum op It Hearrenfean. De Verlosser fan it turfgraversfolk. Yn de reportaazje yn dat jier leit Van Gewest tot Gewest út wêrom't it de muoite wurdich wie om dy útstalling te behâlden. Hy sit der noch. Te plak.

As je Skylge sizze , sizze je cranberries. In moaie reportaazje út 1986 wêrom't dy bijkes inkeld en krekt dêr waakse. Se sieten yn in oanspield fetsje, en de teloarstelde jutter hat se mar oer it lân smiten. Sa waard it in nije bedriuwstak op it warbere eilân.

Gewest Fryslân

It lanlike programma Van Gewest tot Gewest hat alle bylden oer Fryslân beskikber steld oan Omrop Fryslân. Yn Gewest Fryslân binne dy histoaryske bylden te sjen.
(Advertinsje)