Fryslân Kiest fan 21 maart 2018 19:00

Dizze útstjoering wurdt opdielt yn blokken fan 1 oere. Hjirboppe sjochst de útstjoering fan 19:00 - 20:00 oere, de rêst wurdt hjirûnder pleatst yn de rin fan de kommende oeren.

20:00 - 21:00 oere:

21:00 - 22:00 oere:
 

22:00 - 23:00 oere:

23:00 - 00:00 oere:

00:00 - 01:00 oere:

Mei it programma 'Fryslân Kiest' bringt Omrop Fryslân elkenien as earste op 'e hichte oer de gemeenteriedsferkiezingen fan 21 maart. Op dy dei binne der oer it hiele lân ferkiezingen. Yn Fryslân giet it om ferkiezingen yn 14 gemeenten. De útslaggenjûn is live te folgjen by Omrop Fryslân, mei ferslachjouwers op lokaasje, útslaggen, analyzes en de earste reaksjes yn 'Fryslân Kiest'.

De útslaggenjûn: De útslaggenjûn fan 'Fryslân Kiest' is fan 19.00 oere ôf op radio en de livestream op ynternet te folgjen en om 22.00 oere ek op telefyzje. De presintaasje yn de studio by Omrop Fryslân is yn hannen fan Jan Durk de Haan en Andries Bakker. Sy ûntfange gasten en skeakelje live mei ferslachjouwers yn Achtkarspelen, De Fryske Marren, Smellingerlân en op It Hearrenfean.

Fryslân Kiest

Op 19 maart mei it listlûkersdebat wêryn't diskusearje wurdt oer aktuele en Fryske tema's. En op 20 maart de útslaggejûn mei de opkomstsifers, de stimming by de buro's en jûns in ferkiezingsútstjoering mei de lêste útslaggen.
(Advertinsje)