Fryslân Kiest fan 13 septimber 2012

Fansels is der op de ferkiezingsdei sels ek rom omtinken foar de ferkiezings op radio, televyzje en ynternet. As it stof fan de ferkiezingsdei oplutsen is op tongersdei 13 septimber, besjocht de Omrop mei politisy en belutsenen wat foar konsekwinsjes de ferkiezingsútslach hat foar Fryslân. Fan moarns betiid ôf al op ‘e radio en jûns op televyzje mei in live debat mei Fryske belanghawwenden. http://fryslankiest.nl/

Fryslân Kiest

Op 19 maart mei it listlûkersdebat wêryn't diskusearje wurdt oer aktuele en Fryske tema's. En op 20 maart de útslaggejûn mei de opkomstsifers, de stimming by de buro's en jûns in ferkiezingsútstjoering mei de lêste útslaggen.
(Advertinsje)