Fryslân DOK fan 3 maaie 2020 17:00

Yn de twadde helte fan de oarloch ûntstie yn Fryslân in yllegaal netwurk foar help oan ûnderdûkers. In komplekse operaasje, dy't yn it grutste geheim plakhie. In soad minsken droegen harren stientsje by. Foaral yn de doarpen wist hast elkenien wol wêr't de ûnderdûkers sieten. Der waard in 'cocon' om de ûnderdûkers hinne lein. Sa waarden hiel wat minsken rêden út 'e hannen fan de besetter.

It trijelûk 'Underdûkt yn Fryslân' is yn 2017 makke troch Gerard van der Veer, yn gearwurking mei Tresoar en Omrop Fryslân. Ynformatyf, mei bysûndere filmopnamen en foto's. En persoanlik, troch de ynterviews mei ûnderdûkers en oare belutsenen.

De knokploegen dy't distribúsjekantoaren, gemeentehuzen en suvelfabriken oerfoelen, stean sintraal yn diel trije. In spesjale rol is weilein foar 'De Drogist' Gerard Reeskamp. Under syn lieding soarge de knokploech fan Súdwest-Fryslân foar de finansiering en itensfoarsjenning fan ûnderdûkers.

Fryslân DOK

Filmysk fertelde ferhalen oer saken dy't der ta dogge. De Frysktalige dokumintêres wurde Nederlânsk ûndertitele útstjoerd op NPO 2.
(advertinsje)