Fryslân DOK fan 26 april 2020 17:00

Yn de twadde helte fan de oarloch ûntstie yn Fryslân in yllegaal netwurk foar help oan ûnderdûkers. In komplekse operaasje, dy't yn it grutste geheim plakhie. In soad minsken droegen harren stientsje by. Foaral yn de doarpen wist hast elkenien wol wêr't de ûnderdûkers sieten. Der waard in 'cocon' om de ûnderdûkers hinne lein. Sa waarden hiel wat minsken rêden út 'e hannen fan de besetter.

It trijelûk 'Underdûkt yn Fryslân' is yn 2017 makke troch Gerard van der Veer, yn gearwurking mei Tresoar en Omrop Fryslân. Ynformatyf, mei bysûndere filmopnamen en foto's. En persoanlik, troch de ynterviews mei ûnderdûkers en oare belutsenen.

Yn diel twa de spesjale rol fan de Fryske belestingtsjinst. Under lieding fan belestingynspekteur Jan Evenhuis fan Ljouwert slûze it personiel fan Fryske belestingkantoaren miljoenen gûnen troch nei it ferset, foar de help oan ûnderdûkers. In opfallende fersetsaksje yn de Nederlânske oarlochsskiednis, dy't Evenhuis en oare fersetsminsken úteinlik mei de dea bekeapje moasten.

Fryslân DOK

Filmysk fertelde ferhalen oer saken dy't der ta dogge. De Frysktalige dokumintêres wurde Nederlânsk ûndertitele útstjoerd op NPO 2.
(advertinsje)