Fryslân DOK fan 15 oktober 2017 17:00

Oerlibbingskeunst, beljochtet de omgong mei keunst yn iepenbiere romten. En de fraach, fan wa is no eins dizze bûtenkeunst-kolleksje. De dokumintêre lit oan 'e hân fan it wurk fan Jaap van der Meij sjen hokker dilemma's oft der binne. En it behâld fan de kolleksjes.

FryslânDOK

Filmysk fertelde ferhalen oer saken dy't der ta dogge. De Frysktalige dokumintêres wurde Nederlânsk ûndertitele útstjoerd op NPO 2.
(Advertinsje)