Fryske top 100 op TV fan 13 desimber 2020 17:30

Yn de Fryske top 100 1,5 meter sesje fan dizze snein komt Piter Wilkens del yn it Woudagemaal. Piter grutste hit is "It paad werom". Dit nûmmer makke hy yn 2000 foar de Aldjiersbetinking yn Marsum mar is útgroeit ta ien fan syn bekindste nûmmers. Ek spyle hy it nûmmer by Simmer 2000 wernei it hieldendal los gie my it ferske. Hy is yn de coronatiid dwaande my in LP om't dat yn syn eagen it moaste is om út te bringen.

Fryske top 100 op TV

Twadde Krystdei is de finale stimdei te folgjen op radio en tv.
(Advertinsje)