Fryske muzyk yn Eastenryk fan 28 augustus 2015 17:20

(Werh.) Yn de lêste ôflevering folgje wy Herman van der Meer. Hy is de iennige Grinzer dy't fan Fryske muzyk hâldt. Sels is hy ek hiel muzikaal. Hy spilet mûlharmoanika en gitaar. Herman is foar de twadde kear mei nei Eastenryk. Hy soe wol in moaie fiifde trûbadoer wêze, mar dêr tinke de oare fjouwer wat oars oer. Wol hat Doede Veeman in muzykynstrumint foar Herman reparearre. Doede fertelt oer syn ambysjes, dy't er net hat. As der mar wille is dan is it Doede al bêst genôch.

Fryske muzyk yn Eastenryk

In wike mei nocht en wille, Fryske muzyk en libbensferhalen fan reisgenoaten.
(advertinsje)