Fryske muzyk yn Eastenryk fan 27 augustus 2015 17:20

(Werh.) Foekje Bouma hat yn har libben sa'n 1000 bern op de wrâld set. As kreamfersoarchster hat se altyd hurd wurke. Foekje is in folle nicht fan Gurbe. Gurbe wist net dat Foekje komme soe, dus dat wie de earste ferrassing. En sa hie Foekje der noch in pear yn petto. Sa fynt se alles te djoer en smookt se as in Hells Angel. Anneke en Griet ha mear mei de skepping. Yn tsjerke blykt dat se beide wol hiel ferskillend leauwe

Fryske muzyk yn Eastenryk

In wike mei nocht en wille, Fryske muzyk en libbensferhalen fan reisgenoaten.
(advertinsje)