Frysk Diktee fan 16 april 2014 20:00

It diktee wurdt útstjoerd fan 20:00 oant 21:00 oere op Omrop Fryslân Televyzje en www.omroplive.nl. De goede stavering en útslach fan it diktee wurdt dêrnei útstjoerd tusken 21:30 en 22:00 oere. Diana de Groot fan Omrop Fryslân presintearret it programma.

Share this page on:

It Grut Frysk Diktee

It jierlikse Grut Frysk diktee is op woansdei 5 april te sjen by Omrop Fryslân. Yn de steateseal fan it provinsjehûs bûge 45 dielnimmers, wêrûnder in oantal bekende Friezen, harren oer it diktee. Folgje thús de prestaasjes fan de dielnimmers of pak pinne en papier en doch sels ek mei.
(advertinsje)