Friezen om utens fan 9 maart 2018 18:50

Hjoed it ferhaal fan Herman Rubingh út Noarwegen: Wat is der foar nedich om dyn dream wier te meitsjen? Herman fertelt iepenhertich oer syn eigen gelok en dat fan de minsken om him hinne.

Friezen om utens

Wannear langest it meast nei thús? Programmamakker Miranda Werkman ynterviewt Friezen oer de hiele wrâld. Wat dogge se dêr? Wannear fiele se har thús? Wat bepaalt 'thús'?
(Advertinsje)