Foppe Dupon (96) en Jack Kooistra (89) meiinoar ferbûn troch 'sadist' Kotälla

De 96-jierrige Foppe Dupon fan Garyp makke Joseph Kotälla mei doe't er yn de oarloch gefangen siet yn kamp Amersfoort. Nazi-jager Jack Kooistra moast Kotälla bewake doe't er in libbenslange gefangenisstraf útsiet yn de koepelgefangenis yn Breda. Begjin dit jier leare beide manlju inoar kennen. De "beul fan Amersfoort", ferbynt harren.

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(advertinsje)