Foarinoar fan 18 novimber 2014 16:55

    Bewege op muzyk is prachtich, ek as jo demint binne of yn in rolstoel sitte. Afke Terpstra is frijwillichster by Plantein en beweecht alle wiken mei de bewenners op muzyk. 

    Foarinoar

    Omrop Fryslân stjoert fan 17 novimber ôf de searje 'Foarinoar' út, oer frijwilligers yn ús provinsje. Alle wurkdagen lit in frijwilliger sjen wat hy of sy docht. Dat kin fan alles wêze: in skûtsje bestjoere, in koar begeliede, hynsteride mei beheinden of helpe by de itensbank.
    (advertinsje)