Fierljepkafee fan 12 augustus 2016 18:00

Yn it Fierljep kafee prate we oer en mei FK-ljeppers fan eartiids, mar ek mei de hjoeddeistige toppers. Gasten binne bygelyks Jan Ykema, winner fan Olympysk sulver op de 500 meter sprint en by de jongerein wie der ek kampioen fierljeppen! We hawwe de top trije fan it bjusterbaarlike FK fan 1977. Fierder prate we mei boargemaster Johanneke Liemburg oer de wikselpriis foar froulju.

Fierljeppen, Winsum

Fierljepkafee

Freed 12 augustus, is der foar de tredde kear in fierljepkafee op de radio, jûns fan 18.00 oant 20.00 oere.
(advertinsje)