Fierljepkafee fan 12 augustus 2016 18:00

    Yn it Fierljep kafee prate we oer en mei FK-ljeppers fan eartiids, mar ek mei de hjoeddeistige toppers. Gasten binne bygelyks Jan Ykema, winner fan Olympysk sulver op de 500 meter sprint en by de jongerein wie der ek kampioen fierljeppen! We hawwe de top trije fan it bjusterbaarlike FK fan 1977. Fierder prate we mei boargemaster Johanneke Liemburg oer de wikselpriis foar froulju.

    Fierljep Kafee

    It is alwer de fyfde edysje fan it Fierljep Kafee. We prate it earste lustrum mei tal fan ljeppers dy't yn 1968 al aktyf wiene en dy't mei prachtige ferhalen komme oer de akkommodaasjes fan doe.
    (advertinsje)