Ferhalen fan de Ofslútdyk fan 29 maaie 2021 18:15

De ferhalen fan Anne van Schepen en Jan de Krijger

Anne van Schepen wurket al acht jier as frijwilliger by het Kazemattenmuseum. It minsklike aspekt fan de striid op de Ofslútdyk is wat him oansprekt. Wa wiene de soldaten dy doe striden hawwe? En hoe is it mei harren ôfrûn? Anne mei der graach oer fertelle.

Jan de Krijger (75) út Wieringen is frijwilliger in it Afsluitdijk Wadden Center. As gasthear dielt er graach syn kennis mei de besikers. Der is mar in bytsje, dat Jan net wit oer de Ofslútdyk. Ut syn sliepkeamersrút seach er sa oer de dyk nei de Waadsee. Yn syn wukr foar Rijkswaterstaat hat Jan ek geregeld putten hân op de Ofslútdyk.

Mear ynfo:

https://www.omropfryslan.nl/nijs/911670-fideo-de-soldaten-hiene-persoanlik-gjin-hekel-oan-inoar

https://www.omropfryslan.nl/nijs/1004843-fideo-jan-de-krijger-wit-alles-oer-de-ofslutdyk-het-voelt-een-beetje-als-mijn-dijk

Ferhalen fan de Ofslútdyk

Yn Ferhalen fan de Ofslútdyk wurdt it ferhaal fan dit ikoanyske bouwurk ferteld troch de eagen fan de minsken dy't alle dagen mei de dyk te krijen hawwe.
(Advertinsje)