Fanfare Op Maat repetearret foar Klassiek in de kas

Fanfare Op Maat fan Berltsum wurket dit wykein mei oan in klassyk konsert op in bysûndere lokaasje: in kas by Bitgum. It is in konsert dat organissearre is troch de Fryske tenor Albert Bonnema. Klassyk oplate musisy bringe wurken fan Mozart, Schubert, Offenbach en oaren en wurde begelaat troch ûnder oaren de doarpsfanfare fan Berltsum. In prachtich projekt dêr't wol stevich foar repeteard wurde moat. Op de fêste repetysjejûn, de moandei, wie it Buro by dy repetysje.

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(advertinsje)