Fan ús fan 11 juny 2019 17:30

Yn dizze ôflevering stiet it tema (út)lienen sintraal. Sa is der keunst fan it Fries Museum te sjen yn it MCL. Om sa de besiker yn in oare wrâld te lûken. Konservator Eveline Holsappel fertelt oer hoe't se by Tussen Kunst en Kitsch in hiele bysûndere glêzen beker seach fan mear as 400 jier âld. De Ottema-Kingmastichting hat de beker kocht en lient him út oan it Fries Museum.

Fan ús

In searje fan fiif ôfleveringen dêr't we sjogge hoe't it efter de skermen wurket by it Fries Museum.
(advertinsje)