Fan binnenút fan 12 april 2021 17:15

"Ineens begonnen ze in te breken"

Stephan hat by in ynbraak belutsen west. En dus kaam de jeugdreklassearring del. It trajekt sit der yntusken op. Yn ôflevering fiif sjocht Stephan mei Miranda werom op wat der feroare is, en foarút op wat him op it goede paad hâlde kin. Hy begrypt sels eins net dat syn jeugdreklassearder Willeke it sa lang mei him folhâlden hat. Willeke leaut datst der just yn dizze libbensfaze by wêze moatst. En wat docht dy deadskiste yn de keamer?

Fan binnenút

Programmamakker Miranda Werkman sjocht yn dizze tredde searje ‘Fan binnenút’ fierder efter de doarren fan de GGZ.
Presintaasje: 
Miranda Werkman
(Advertinsje)