Europa foar begjinners fan 23 maaie 2019 17:46

Emiel leart alles oer de eksport fan Fryske hynders. En hy helpt de Fryske natuer troch it fiskjen. Undertusken ferliest hy ek noch in diskusje.

Europa foar begjinners

Wat is Europa eins en wat hawwe de ynwenners deroan? Yn de wike foar de Europeeske ferkiezingen jout Omrop Fryslân antwurd op dy fraach yn it programma 'Europa foar begjinners'.
(advertinsje)