Europa foar begjinners fan 21 maaie 2019 17:45

Emiel giet nei Straatsburg om dêr in dei mei te rinnen mei Europarlemintariër Jan Huitema. 
Wat docht dizze bêste man dêr de hiele dei? En wat hat Fryslân der oan? Emiel siket it út.

Europa foar begjinners

Wat is Europa eins en wat hawwe de ynwenners deroan? Yn de wike foar de Europeeske ferkiezingen jout Omrop Fryslân antwurd op dy fraach yn it programma 'Europa foar begjinners'.
(advertinsje)