De ÚTFLECHT fan 7 jannewaris 2015 17:20

Denise, Lieske en Kevin wolle aksjefiere om Lionels saak ûnder de oandacht te bringen. Mar hoe dogge je dat? In fleantúch kape? Of in trein, lykas de Molukkers dienen yn de santiger jierren? En hoefier doare se dan te gean? Is it brûken fan geweld in opsje? De mienings binne ferdield. En ek de bern yn de klas binne ferdield oer de saak-Lionel.

De ÚTFLECHT

Hoefier wolst gean om te fjochtsjen foar dyn frijheid, dyn idealen?
(advertinsje)