De Útflecht fan 22 novimber 2014 17:00

Lionel is siik. Tenminste, dat sizze op skoalle. Mar Denise fertrout it net en giet op ûndersyk út. Dan komt de wierheid foar it ljocht, en dy is noch folle slimmer. Wat moat se dwaan? Har freonen Lieske en Kevin wolle wol helpe. En dy help hat se hurd nedich, want fan har heit moat se it net ha. En Lionels pleechmem is ek net al te tasjitlik mei ynformaasje.

Diel twa is te sjen om 17.00 oere hjirnei alle oeren nei Hjoed.

De ÚTFLECHT

Hoefier wolst gean om te fjochtsjen foar dyn frijheid, dyn idealen?
(advertinsje)