De toan fan Jan de Groot: ''Mimmetaal''

Dan komme je op Omrop Fryslân en dan praatte je Nederlâns in plak fan Frys. Werom in 'e goedighyd? Is Frys meskien nou inenen feulsten te min foor him? Skaamt-y him meskien foor syn mimmetaal? At dat soa is, dan mot-y him echt doadskame. Wat sou ik graag wete wille werom hij niet gewoan Frys praatte.

De toan fan fan 'e moarn

Yn ‘De toan fan fan ’e moarn’ litte de fiif kollumnisten fan it radioprogramma Fryslân fan ’e moarn har alle dagen fan de wurkwike hearre. Har kollums binne op Spotify as podcast te beharkjen.
(Advertinsje)