De toan fan Henk van der Veer (Snits, 1954)

Woe graach nei de Skoalle foar de Sjoernalistyk yn Utert, mar omdat syn heit dat gjin geskikt plak fûn foar fatsoenlike minsken waard it de Kweekskoalle yn Snits. Wie hast fjirtig jier learkrêft yn it basis- en praktykûnderwiis. Publisearret sûnt twadde helte tachtiger jierren yn tal fan kranten en tydskriften, debutearre yn 1989 as dichter mei de bundel Skrousk en jildt yntusken as Stadsdichter fan Sneek. Yn 'e stêd lizze poëzytegels fan syn hân. Skriuwt en dicht yn it Frysk, mar brûkt de pen dochs it allerleafst yn it Snekers. "Omdat ut de taal is wêr't ik mij ut meast myself in bin."

De toan fan fan 'e moarn

Yn ‘De toan fan fan ’e moarn’ litte de fiif kollumnisten fan it radioprogramma Fryslân fan ’e moarn har alle dagen fan de wurkwike hearre. Har kollums binne op Spotify as podcast te beharkjen.
(Advertinsje)