De toan fan Froukje Sijtsma: ''In bek as in seine''

Sa gie ik ea mei in suske nei in iepenbier sanitêrgebou. Doe't sy de doar fan it húske iepenluts, ferskeaten har eagen. "Harregarre, der hat hjir ek ien flink oan it jarjen west man, de dong hinget noch heal yn de pot," rôp se fol ôfgriis út.

De toan fan fan 'e moarn

Yn ‘De toan fan fan ’e moarn’ litte de fiif kollumnisten fan it radioprogramma Fryslân fan ’e moarn har alle dagen fan de wurkwike hearre. Har kollums binne op Spotify as podcast te beharkjen.
(Advertinsje)