De maitiidsswalker fan 10 maaie 2021 17:15

Yn dizze earste ôflevering stiet de Iselmarkust sintraal mei Germ van der Burg fan It Fryske Gea as gasthear. Makkumer fûgelteller en filmer Henry Spruyt litte sjen hoe't sy de natuer belibje. Der komt in soad jong fûgellibben foarby, mar ek de flora krijt omtinken mei ûnder oare in spesjale, Fryske hynsteblom.

De maitiidsswalker

Yn dizze searje giet Remco de Vries op ûndersyk út nei de maitiidsmerakels fan Fryslân
(Advertinsje)