De Hynsteman fan 21 septimber 2013

Portret fan Jan Postma: De Hynsteman út de Wâlden

Jan Postma wennet yn Koatstertille, in lyts Frysk doarpke. Hy is samler fan en hanneler yn alderhanne guod en bisten. Dat jout in protte argewaasje yn de mienskip en sy hawwe ek leaver dat hy ferhuzet. Hy wurdt bedrige en der wurde fernielings oanrjochte oan syn hûs en auto.

Dizze film wurdt yn twa dielen útstjoerd op 21 septimber en op 28 septimber.

De Hynsteman út de Wâlden

De Hynsteman

Portret fan Jan Postma: De Hynsteman út de Wâlden Jan Postma wennet yn Koatstertille, in lyts Frysk doarpke. Hy is samler fan en hanneler yn alderlei guod en bisten. Dat jout in protte argewaasje yn de mienskip en sy hawwe ek leaver dat hy ferhuzet. Hy wurdt bedrige en der wurde fernielings oanrjochte oan syn hûs en auto.
(advertinsje)