De comeback fan Frans Douwe Slot

Fokale distony. Ek wol musisearkramp neamd. Pianist Frans Douwe Slot fan it Hearrenfean hat dizze kwaal en it soarge derfoar dat hy net mear optrede koe. Yn 2015 begûn er oan in revalidaasjetrajekt yn Spanje en no, hast seis jier letter is er safier dat er wer optrede kin. As ôfsluting fan dizze perioade wol er in cd mei wurken fan de komponist Brucken Fock opnimme. It Buro tekene syn ferhaal op:

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(Advertinsje)