Buorkje foar begjinners fan 29 maaie 2019 17:46

By Stal Okkema yn Britswert hannelje sy yn hynders en beleare sy hynders. Yn dizze útstjoering meie se Emiel alles beleare oer de hynders.

Emiel mei ride mei hynder en wein en óp it hynder. Dêrneist sitte yn dizze útstjoering meardere échte hichtepunten.

Buorkje foar begjinners

Yn it programma 'Buorkje foar begjinners' giet Emiel Stoffers, bekend as sjonger fan de Hûnekop, tsien kear foar de earste kear buorkjen. Hy giet nei in grut ferskaat oan buorkerijen.
(advertinsje)