Boppeslach Kafee fan 24 novimber 2011

Boppeslach Kafee stiet hjoed hielendal yn it teken fan de drafsport. It giet net sa goed mei de drafsport. Is dêr noch wat oan te dwaan of sjocht de takomst der donker út. As deskundigen skowe oan Hans Sinnige, speaker fan Wolvegea en haadredakteur fan it blêd Draf en Rensport, Casper Veldink, eigener fan de baan yn Wolvegea en Cees Kamminga, pikeur, trainer en fokker. De presintaasje is yn hannen fan Arjen de Boer.

Boppeslach Kafee

Boppeslach Kafee

Boppeslach Kafee is in wykliks praatprogramma fan Omrop Fryslân Televyzje oer sport yn ús provinsje. Tusken de petearen troch binne aardige en humoristyske reportaazjes te sjen. Boppeslach Kafee wurdt om bar presintearre troch Simone Scheffer en Arjen de Boer. It programma begjint om 18.30 en duorret oant 19.00 oere. Boppeslach Kafee: it praatprogramma oer fuotbal en alle oare sporten yn Fryslân.
(Advertinsje)