Boppeslach Kafee fan 2 febrewaris 2012

Boppeslach Kafee giet hielendal oer de leafde foar natueriis. En fansels komt de Alvestêdetocht ek oan de oarder. Want eltsenien tinkt der oer nei: komt dy der of komt dy der net? Gasten binne âld maraton- en alvestêderider Peter de Vries, koartebaanrider Jesper Hospes, alfestêdefanaat Anne Tjerkstra en de man dêr't eltsenien dizze dagen nei sjocht, alvestêdefoarsitter Wiebe Wieling. Presintator is Arjen de Boer.

Boppeslach Kafee

Boppeslach Kafee

Boppeslach Kafee is in wykliks praatprogramma fan Omrop Fryslân Televyzje oer sport yn ús provinsje. Tusken de petearen troch binne aardige en humoristyske reportaazjes te sjen. Boppeslach Kafee wurdt om bar presintearre troch Simone Scheffer en Arjen de Boer. It programma begjint om 18.30 en duorret oant 19.00 oere. Boppeslach Kafee: it praatprogramma oer fuotbal en alle oare sporten yn Fryslân.
(Advertinsje)