Boppeslach Kafee fan 16 febrewaris 2012

Yn it Boppeslach Kafee binne jûn de shorttrackers Sjinkie Knegt en Daan Breeuwsma te gast. Sjinkie Knegt waard okkerdeis Europeesk kampioen en Daan Breeuwsma sit ek yn it Nederlânsk gouden team. We sjogge mei harren werom op de toernoaien dit jier, mar ek fierder werom yn de tiid. En dat dogge we ek mei de grûnlizzers fan it shorttrack yn Fryslân. Gerrit Seegers en Mark Scheepstra. Sy hawwe de beide shorttrackers traind en kinne mear fertelle oer de talinten fan dizze jonges.

Boppeslach Kafee

Boppeslach Kafee

Boppeslach Kafee is in wykliks praatprogramma fan Omrop Fryslân Televyzje oer sport yn ús provinsje. Tusken de petearen troch binne aardige en humoristyske reportaazjes te sjen. Boppeslach Kafee wurdt om bar presintearre troch Simone Scheffer en Arjen de Boer. It programma begjint om 18.30 en duorret oant 19.00 oere. Boppeslach Kafee: it praatprogramma oer fuotbal en alle oare sporten yn Fryslân.
(Advertinsje)