Boppeslach Ekstra 17 oktober 2012

In werhelling fan it ynterview wat Arjen de Boer hie mei Marco van Basten op 27 septimber 2012. Marco van Basten is no trije moanne trainer by SC Hearrenfean. Oant no ta giet it net echt goed mei de seleksje fan Van Basten. SC Hearrenfean bongelet ûnderoan yn de earedivyzje mei noch mar trije punten út seis wedstriden. Hoe belibbet de trainer syn earste moannen by de klup en hoe tinkt hy it tij te kearen, of is dat mei dizze seleksje in hiele toer. Yn Boppeslach kafee in wiidweidich ynterview mei Van Basten.

Boppeslach Ekstra

Boppeslach Ekstra

Omrop Fryslân is derby! As der wichtige sporteveminten binne, bringe we streekrjocht ferslach of komme we jûns mei in Boppeslach Ekstra.Lykas mei de PC, FK Fierljeppen, de Freule, de Frouljus-PC en oare wichtige sporteveneminten.
(Advertinsje)