Boppeslach Argyf fan 7 juny 2012

    Yn Boppeslach ekstra sjogge we werom op de hichtepunten fan it Boppeslach kafee mei fjouwer Fryske Olympiers. Turner Epke Zonderland, beachfollyballer Richard Schuil, hurdsylster Marit Bouwmeester en hurdfytser Lieuwe Westra sieten yn it kafee mei harren famyljes. De moaiste fragminten en útspraken kinne jo sjen yn Boppeslach.

    Boppeslach Ekstra

    Boppeslach Ekstra

    Omrop Fryslân is derby! As der wichtige sporteveminten binne, bringe we streekrjocht ferslach of komme we jûns mei in Boppeslach Ekstra.Lykas mei de PC, FK Fierljeppen, de Freule, de Frouljus-PC en oare wichtige sporteveneminten.
    (advertinsje)