Boekekast #3: De Achttjin fan Aggie van der Meer

Yn dizze tredde útstjoering fan de podcast Boekekast kinst harkje nei in fragmint fan de roman 'De Achttjin' fan Aggie van der Meer. Sintraal stiet de situaasje yn Tsjecho-Slovakije nei de selsferbaarning fan Jan Palach neidat Moskou yn 1968 mei geweld in ein makke hie oan de saneamde ‘Praachske Maitiid’. Ferenc Hacha, fan Joadske kom-ôf en as jonkje mei syn âlden út Dútslân wei nei Praach flechte, keas foar it kommunisme en klom yn ’e oanrin nei de Praachske Maitiid op ta lid fan it Politburo, dat achttjin leden telt.

Boekekast

De moaiste Fryske ferhalen yn de tsjusterste en koartste dagen fan it jier krije yn de podcast Boekekast fan Boeken fan Fryslân en Omrop Fryslân in ferfolch. Foar it twadde seizoen ha acht Fryske skriuwers spesjaal in ferhaal skreaun, mei eltse sneon in nij ferhaal. Dêrneist giet presintatrise Karen Bies ek mei de skriuwer yn petear oer it ferhaal, de eftergrûn en de literatuer.
(Advertinsje)