Boekekast #16: De koma-korrektor fan Baukje Zijlstra

De Koma-Korrektor, yn 2018 ferskynd by de Afûk, is Baukje Zijlstra har debútroman. Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is in boek te skriuwen oer it Indië-ferline fan har heit Siemen Vonk, rekket er yn koma. Siemen hat him nei de oarloch, yn 1945 oanmelden as oarlochsfrijwilliger foar Indië, mar hat dêr tidens de Polisjonele Aksjes in befel wegere. Dêrfoar moast er foar de kriichsried ferskine en hat er in jier finzen sitten. Wylst Siemen - fertize yn hallusinaasjes - yn it sikehûs leit, giet Betty op ûndersyk út nei it wêrom fan dy wegering.

Boekekast

De moaiste Fryske ferhalen yn de tsjusterste en koartste dagen fan it jier krije yn de podcast Boekekast fan Boeken fan Fryslân en Omrop Fryslân in ferfolch. Foar it twadde seizoen ha acht Fryske skriuwers spesjaal in ferhaal skreaun, mei eltse sneon in nij ferhaal. Dêrneist giet presintatrise Karen Bies ek mei de skriuwer yn petear oer it ferhaal, de eftergrûn en de literatuer.
(Advertinsje)