Berneprogramma fan 28 desimber 2017 17:45

Tomke: In robot op de motor.

Tomke sit by de tafel te kleurjen.

Ynienen heart er in raar gebrom.

Wat soe dat wêze?

Se geane nei bûten, mar dan skrikt Tomke wol hiel bot!

Bear Boeloe

Om it 25-jierich jubileum te fieren is it dizze wike Bear Boeloe wike by Omrop Fryslân !!
(Advertinsje)