Beklimmers 9 Albert van der Zeijden

Histoarikus Albert van der Zeijden wurket foar it Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. Bart Kingma ynterviewde him oer it belang fan tradysjes. Fersterkje dy de regio, of hâlde se de foarútgong tsjin?

'Beklimmers' is in podcast fan Bart Kingma en Karen Bies, by de FryslânDOK-searje 'Beklimmers fan it flakke lân' oer fernijing op it plattelân. FryslânDOK siket nei lytse, lokale inisjativen, basearre op grutte ideeën en idealen. De muzyk yn de searje is fan Kjartan Sveinsson. 

Fryslân DOK, ferhalen fan it flakke lân

Ferhalen dy’t derta dogge, dy’t oansette ta neitinken en ferbinings lizze tusken minsken yn en bûten Fryslân.
(Advertinsje)