Bear Boeloe fan 9 desimber 2011

Bear Boeloe: De teltsjebeam diel 4

'Hasto dyn earen goed iepen?' freget Sipke oan Janny as se fierder de bosk ynrinne om de teltsjebeam te sykjen.
Want se ha him noch hieltyd net fûn, dy beam.
Dan ynienen hearre se wat.
Soe dat .....

Berneprogramma

Alle jûnen foar de alderlytsten in berneprogramma fan in pear minuten om de dei mei ôf te sluten. Ofwikseljend Tomketiid, Bear Boeloe en Fratsen.
(advertinsje)